Deialdi irekia

BAGI! (Bilbao Arte GELA IREKIA)

Izena emateko epea: 2021eko martxoaren 25etik apirilaren 25era

Bilbao Arte FundazioakBAGI!” Euskal Herriko arte garaikideari buruzko prestakuntza, hausnarketa, ekintza eta kritika programa jarri du abian. Bilboko eta Bizkaiko artistek eta kultur eragileek ikastaro, mintegi, praktika artistiko eta jarduera batzuk garatzeko deialdia da, “Ekaitzaren ondoren” programaren barruan. Jakina denez, programa hori, “Ekaitzaren ondoren”, Bilboko Udalak abian jarritako neurri bereziak bultzatzearen ondorioz sortu zen, Covid-19ak sorrarazitako ondorioei aurre egiteko, alegia. Horren bitartekaritza zela medio, testu eta saiakeren deialdia egin zen, “Isiluneen artean” hain zuzen, bai eta “Soplo. Arnasketa Saiakerak” askotariko erakusketa ere. Gauzak horrela, “BAGI!” programak jarraitzen dio Bilboko Udalak ildo horretan 2021erako proposatutako laguntza eta jarduerak handitzeko zereginari. Ekimenak mundu artistikoan eta/edo profesionalean hasitako publikoari zuzendutako proposamenak hautatzea aurreikusten du, parte-hartzaileen beharrezko izen-ematearen eta aukeraketaren bidez, proposatutako esperientzietan parte hartzen laguntzeko, betiere prestakuntza, bitartekaritza eta/edo sorkuntza izaera izanik. Deialdi honetarako 50.000 euro bideratuko dira guztira (BEZa barne), eta honako laguntza hauek emango dira:
  • 4.000 euroko 4 dirulaguntza
  • 5.000 euroko 2 dirulaguntza
  • 6.000 euroko 4 dirulaguntza
Baloratu beharreko irizpideen artean daude proposamenaren interes kulturala eta artistikoa, irakasleen eta/edo parte-hartzaileen kalitatea, proiektuaren errentagarritasun soziala eta kulturala eta euskararen presentzia. Epaimahaia Bilbao Arte Fundazioaren tutoretza-taldeko hiru pertsonak eta/edo hautaketa-prozesuan parte hartzeko gonbidatutako profesional kualifikatuek osatuko dute gutxienez. Parte hartuko duten proposamenak banaka edo taldeka egin daitezke, eta programazioaren ezaugarri guztiak zehaztu beharko dituzte:  hizlariak, jarduerak, ekintzak, etab. Gehienez ere bi proposamen onartuko dira pertsonako eta/edo kolektiboko.  Pertsona bat kolektibo bateko kide bada, maila indibidualean beste proposamen bat aurkez dezake, baldin eta kolektiboko beste kide batek beste proiektu bat aurkezten ez badu. Ulertzen da kasu guztietan, Gela Irekia kontzeptuaren arabera, aurkeztutako proiektuen prestakuntza-, dibulgazio- eta lankidetza-alderdiak lehenetsiko direla. Tailerren, mintegien eta jardueren gai izan daitezkeen osagaiek arte garaikideak bere zeharkakotasun zabalenean dituen praktikak izan beharko dituzte ardatz:  arte plastikoak, ikus-entzunezko ekoizpenak, performanceak eta izaera plastikoko testu artistikoak iragar ditzakeen beste edozein hizkera mota. Programa guztiak Bilbao Arte Fundazioaren beraren instalazioetan garatu beharko dira (ekoizpen-lantegiak, ikastaroetarako eta mintegietarako gelak, Art House Zinema, Kristalezko patioa), bi aldeen artean aldez aurretik hitzartutako egutegi baten arabera eta hautatutako gainerako proposamenen osagarritasunaren eta egokitasunaren arabera. Horretarako, iradokitzen da egutegi malgua aurkeztea, gautzeko modukoa, eta zehatz-mehatz adieraztea Fundazioak berak zein baliabide material eta ekipo tekniko eman beharko dituen eta zein baliabide jarriko dituen pertsona edo erakunde sustatzaileak. Bilbao Arte Fundazioaren ezaugarri den egoitza-programazioarekin eta ekoizpenerako laguntzekin osagarriak izango diren ekintzak garatzeko asmoarekin sortu da deialdi hau, eta arte-kolektibitatearen eta herritarren arteko lankidetza-zubiak eskaini nahi ditu, betiere egungo arte-hausnarketarako gaitasunari, ezagutzari eta garaikidetasunari lotutako arte-ekintzen bultzada eta proiekzioa indartze aldera. Jarduerak Fundazioak berak eskainiko ditu jendaurrean, eta izena emateko eskubideen kuota bat ordaindu beharko da. Kuota horren diru-sarrerak Fundazioak berak bultzatutako ekintza eta ikastaro berriak sustatzeko erabiliko dira. Doako bekak eta/edo prezio murriztuko matrikulak izango dira, egokitzat jotzen denean, eta parte-hartzaileak ikastaro, tailer, topaketa edo jaialdi bakoitzaren ezaugarrien arabera hautatuko dira. Jardueraren xede diren parte-hartzaileen gehieneko kopurua zehaztu beharko da, bai eta horiek beharrezkoak direnean ezartzen diren baldintzak ere:  ezagutza-maila, ibilbidea, bitartekoak, etab. Gutxieneko parte-hartzaile interesaturik lortzen ez bada, Bilbao Artek jarduera baliogabetu edo aldatu ahal izango du, antolatzailearekin adostuta. Hautatua izanez gero, Bilbao Arte Fundazioak, bere ordezkarien bitartez, Bilbao Artek behar duen denbora eta espazio bakoitzean dituen aukeretara egokitzeko hitzarmenak egin ahal izango ditu sustatzaileekin. Deialdira aurkezte hutsak artistak oinarri hauek onartzea eta ezagutzea adierazten du.

PROPOSAMENEN AURKEZPENA

Eskabide guztiak posta elektronikoz aurkeztu beharko dira, convocatorias@bilbaoarte.org helbidera bidalita.  Posta elektronikoaren gaian, “BAGI” adierazi beharko da, 2021eko martxoaren 25etik apirilaren 25era (23:59ak arte), eta dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

1. Datu pertsonalak:

Inskripzio-fitxa: eskatzaile bakoitzeko bat. Enpresa/elkartearen kasuan, ordezkaria.

Bizkaian erroldatuta egotea egiaztatzen duen ziurtagiria (kolektiboen kasuan, gutxienez kideen% 50). Enpresak/elkarteak Bizkaian duen egoitza soziala egiaztatzea.

– Eskatzaileak (edo eskatzaileek) edo enpresak Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak.

Curriculum pertsonal laburra

2. Jardueraren deskribapena:

– Izenburua, proposamenaren izaerarekiko sinopsia, edukien programa eta proposamenaren kalitatea balioesten eta hobeto egokitzen lagun dezakeen beste edozein datu.

– Ordutegien, edukien, irakasleen eta/edo irakasleen kronograma aurreikusia.

Proiektuan parte hartzen duten pertsona guztien curriculum pertsonal laburra beharko da

Gogorarazi beharra dago Bilbao Arte Fundazioarekin adostu beharko dela noiz egin, erabilgarri dagoen kontuan hartuta.

– Ahalik eta aurrekonturik zehatzena. Pertsona edo enpresa antolatzaileari egindako ordainketa, hizlariei eta laguntzaileei egindako ordainketak, material suntsikorretarako aurrekontua (halakorik badago), joan-etorrietarako eta ostaturako gastuak, alokairuen eta eskubideen ordainketa eta aurrekontu osoaren% 10 baino handiagoa izango ez den ezustekoetarako partida bat. Ordainketa guztiak faktura bidez justifikatu beharko dira. (Antolatzaileak ez du aurrekontu osoaren % 65 baino gehiago jasoko bere lana kudeatu eta egiteagatik).

– Bilbao Arte Fundazioari eskatuko litzaizkiokeen materialen zerrenda, proposamenak ondo funtziona dezan.

– Tailerren eta ekipoen erabilera. Bilbao Arteko giza taldearen indartze- eta/edo laguntza-beharrizanak.