34- IBON SAENZ DE OLAZAGOITIA

Izena / Título: IO (1)
Autorea / Autor: Ibon Sáenz de Olazagoitia
Teknika / Técnica: imagen digital/ Litio-offset
Tamainua / Tamaño: 30 x 30 x 31 cm
Urtea / Año: 2000

 

 

35- IBON SAENZ DE OLAZAGOITIA

Izena / Título: IO (2)
Autorea / Autor: Ibon Sáenz de Olazagoitia
Teknika / Técnica: Imagen digital/ Litio-offset
Tamainua / Tamaño: 30 x 30 x 31 cm
Urtea / Año: 2000